Magda Heijtel, directeur Impuls Kinderopvang, nam het voortouw om de krachten te bundelen binnen de Amsterdamse kinderopvang. Vanuit de initiatiefgroep met SKW, Kleine Wereld, Kinderrijk, Tinteltuin, IJsterk en Partou onstond het APK: Amsterdam Platform Kinderopvang.

Het APK is opgericht voor alle Amsterdamse kinderopvangorganisaties die samen hun krachten willen bundelen in het algemeen belang van de kinderopvang. Met ondersteuning van de Brancheorganisatie Kinderopvang realiseren ruim 30 in Amsterdam actieve leden het project Amsterdams Platform Kinderopvang. De voorlopige doelstellingen van het project zijn:
– Een verantwoordingskader bieden voor een divers samengestelde groep leden die optreedt als gesprekspartner van de gemeente Amsterdam.
– Bijdragen aan het realiseren van werkbare oplossingen en initiatieven op basis van de adviezen van de Commissie Gunning. Delen van kennis en ervaring.

APK vertegenwoordigt op dit moment zo’n 70 % van de Amsterdamse kinderopvangplaatsen. We hopen dat dit percentage in de loop van de tijd verder stijgt. "Dat zou natuurlijk mooi zijn", zegt Magda.

Dit is de strekking van een artikel met meer achtergrondinformatie op de website van de Gemeente Amsterdam.

>> Lees het hele artikel