In juni 2012 is ONKA gestart: Oudercommissie Netwerk Kinderopvang Amsterdam. ONKA is opgericht door en voor Amsterdamse oudercommissies naar aanleiding van het rapport Gunning. Daarin wordt geadviseerd in te zetten op het versterken van de positie van oudercommissies.

Veel oudercommissies hebben zelf ook de behoefte om meer inhoud aan hun rol te geven. Dat bleek wel tijdens bijeenkomsten die eind 2011 in alle stadsdelen plaatsvonden.

ONKA wil bijdragen aan de verbetering van de Amsterdamse Kinderopvang. Dat doet zij door de kwaliteit en positie van oudercommissies te versterken. Door te fungeren als klankbord, informatiepunt, motivator en verzamelpunt van succesverhalen.

Oudercommissies weten vaak niet goed inhoud te geven aan hun rol. En voor externen zijn ze lastig te bereiken. Daarom gebruikt het oprichtingsteam de komende tijd om verschillende acties en activiteiten uit te werken. Tijdens een conferentie op 14 november 2012 zal het ONKA zich presenteren. Rond die tijd kunnen oudercommissies zich gaan aansluiten bij het netwerk. De gemeente faciliteert de oprichting, maar heeft verder geen formele rol.