Er is in Amsterdam alleen plaats voor goede en zeer goede kinderdagverblijven. De gemeente en alle betrokken partijen zetten in op verdere professionalisering van de kinderopvang. Nieuw beleid, nieuwe werkwijzen, nieuwe instrumenten en gezamenlijke inzet moeten dit jaar leiden tot zichtbare veranderingen in de praktijk. Een belangrijk nieuw instrument is de kwaliteitswijzer.

In de kwaliteitswijzer kunt u kinderdagverblijven met elkaarvergelijken. Vooral de kwaliteitsverschillen tussen kinderdagverblijven moetenduidelijker worden. Zo kunnen (toekomstige) ouders een bewustere keuze te makenvoor een bepaald kinderdagverblijf.

De kwaliteitswijzer wordt ook gericht verspreid onderoudercommissies. De kwaliteitsscore kan aanleiding zijn voor een gesprek van deoudercommissie met de locatiemanager of de directie over de juistheid of deachtergrond van de gegevens. Kinderopvangorganisaties kunnen natuurlijk huneigen score zien en die vergelijken met die van de concurrent.

Vanaf begin oktober kunt u de kwaliteitswijzer raadplegen op www.kwaliteitswijzerkinderopvang.nl.