Magda Heijtel ondertekende woensdag 14 november 2012 het convenant Kwaliteit Opleiding namens Impuls Kinderopvang. Dat deed zij samen met het ROC TOP, het ROC van Amsterdam, andere ondernemers uit de kinderopvang en de gemeente Amsterdam.

De partijen zien kansen liggen om de opleiding Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4) te verbeteren. Het convenant is gericht op drie aandachtsgebieden;

  • De instroom van nieuwe leerlingen: Het reguleren van de instroom past bij de afnemende vraag naar gediplomeerden en stagiaires vanuit de markt én de toenemende kwaliteitseisen vanuit de markt.
  • Het theoriedeel van de opleiding: Meer aandacht voor ontwikkelingsgericht werken en werknemersvaardigheden in het curriculum.
  • Het praktijkdeel van de opleiding: Betere ondersteuning van de stagiaires. Concrete afspraken tussen ROC’s en kinderopvang over beschikbare stageplekken, geschikte leerbedrijven en stagebegeleiding.