Eind vorig jaar werd het convenant, genaamd Kans&2.0 al ondertekend door 24 kindercentra en de gemeente Amsterdam. Nu hebben zich ook drie ROC’s aangesloten.

De partijen hechten veel waarde aan het blijven investeren in een goede kwaliteit van opleidingen. Doel van het convenant Kans&2.0 is dan ook:

  • een goede kwalitatieve match ontstaat. Dat opleidingen echt gericht zijn op de vraag vanuit de kindercentra, dus veel aandacht voor pedagogische kwaliteiten, taalvaardigheid, ondernemerschap en ontwikkelen naar integrale kindcentra bijvoorbeeld;
  • een goede kwantitatieve match ontstaat waardoor er een passend aantal studenten wordt opgeleid en er voor deze groep voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn in het Amsterdamse.

Betrokken organisaties worden op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief kwaliteit Kinderopvang van de gemeente Amsterdam.