Hoe kiest u een kinderdagverblijf voor uw kind? Om een compleet beeld te krijgen, is meer nodig dan een leuke eerste indruk. Daarom is er sinds november 2012 de online Kwaliteitswijzer Kinderopvang.

De informatie op de website is ook relevant voor ouders die al een kind op een kinderdagverblijf hebben en meer inzicht willen in de kwaliteit van de opvang.

De kwaliteitswijzer bevat informatie over de minimale wettelijke eisen met de meest recente inspectierapporten van de GGD. Daarnaast is ook te zien hoe de kinderdagverblijven scoren op de aanvullende kwaliteitscriteria, gebaseerd op de adviezen van de commissie Gunning.

“Voor ondernemers in de kinderopvang is het een turbulente tijd. Het is een markt met veel verschillende spelers en eentje die versnipperd is. Ouders hebben, mede door het verdwijnen van de wachtlijsten, meer te kiezen. Kwaliteit moet voorop staan. Kinderopvang is namelijk meer dan opvang alleen”. Dit zegt Magda Heijtel, bestuurder Impuls, namens het Amsterdams Platform
Kinderopvang.

>> lees het hele artikel op pagina 3 van het nieuwsmagazine Amsterdam.nl
>> direct naar de Kwaliteitswijzer Kinderopvang