Als u uw kind aan de zorg van onze medewerkers wilt toevertrouwen, is veiligheid heel belangrijk. Bij Impuls Kinderopvang hebben we daar duidelijke instrumenten. En nu komt daar de continue screening van medewerkers door de overheid bij.

Dit voorjaar wordt een bestand opgebouwd van mensen die in een kinderdagverblijf, als gastouder of in een peuterspeelzaal werken. Zij worden vanaf dan continu gescreend. Stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers moeten voorlopig nog elke twee jaar een nieuwe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen.

In 2016 is er een centraal register waarin iedereen is opgenomen die in de kinderopvang werkt. Ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Vanaf dat moment kan iedereen in de kinderopvang volledig en continu gescreend worden. De kinderopvang is op dat moment één van de weinige sectoren die beschikt over een overzicht van alle medewerkers en loopt daarmee voorop.

>> lees het hele artikel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid