Tot voor kort bevatte deze website alleen informatie over Impuls Kinderopvang. Sinds 1 juli 2013 ziet u op deze website alles wat Impuls doet.

Impuls stelt met oprechte aandacht kinderen van 0 tot 13 en hun ouders centraal. Daarom bieden we een wijkgericht en compleet pakket van maatschappelijke voorzieningen om te spelen, te leren en te groeien. Dichtbij thuis en samen met andere organisaties.

Dit houdt in dat we meer aanbieden dan alleen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en voorscholen. Met onze dienstverlening richten we ons op het hele gezin. Bijvoorbeeld met:

Kijk ook eens bij