De Brancheorganisatie Kinderopvang is 16 september gestart met de campagne: ‘Kinderopvang gun je iedereen.’ Deze campagne benadrukt de nadelen van verdere bezuinigingen op kinderopvang voor ouders, werknemers, werkgevers, kinderopvangorganisaties en de Nederlandse economie. Impuls steunt deze campagne van harte.

Er was eens een land waar helemaal geen kinderopvang meer was!
Gelukkig is het nog niet zo ver. Maar het zou in de toekomst zomaar werkelijkheid kunnen worden. Want de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag zetten goede, betaalbare kinderopvang steeds meer onder druk. Een rampzalig scenario voor u als ouder, voor werknemers, voor kinderopvangorganisaties en voor de Nederlandse economie. En uiteindelijk vooral voor kinderen!

Bezuinigingen
De afgelopen jaren is er flink bezuinigd op de kinderopvangtoeslag, met grote gevolgen voor u als ouders, maar ook voor werknemers en werkgevers in de kinderopvang. Ouders worden gedwongen andere keuzes te maken omdat ze de kinderopvang niet meer kunnen betalen, werknemers raken gedwongen hun baan kwijt. Kinderopvangorganisaties worden gedwongen hun deuren te sluiten.

Geen kinderopvang meer?
Dit is een ontwikkeling waar ouderorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties zich in toenemende mate zorgen over maken. Want er is al veel afgebroken in de kinderopvang, dus wat zou er gebeuren als de overheid nog meer bezuinigt op de kinderopvangtoeslag? Is het dan nog wel te betalen voor u als ouder? Bestaat er dan over een paar jaar nog wel kinderopvang in uw wijk, dorp of stad? Hoe kunt u nog werken als er geen kinderopvang meer is? En wat loopt uw kind allemaal mis als er geen kinderopvang meer bestaat?

Kom op voor kinderopvang!
Hoog tijd dus om het kabinet te laten horen wat het voor Nederland betekent als er straks geen kinderopvang meer bestaat en hoe belangrijk u het vindt dat dit niet gebeurt. Want kinderopvang gun je iedereen. Like de pagina op facebook.com/kinderopvang en help mee! Maak de politiek duidelijk waarom u iedereen in Nederland kinderopvang gunt. Kom op voor kinderopvang!

Volg deze campagne op
>> Facebook
>> Twitter