In Nederland zijn kinderdagverblijven, voorscholen, buitenschoolse opvang en basisscholen vaak apart georganiseerd. Cosmicus-Impuls in Amsterdam-Noord brengt daar voor het eerst verandering in. Hier werken we met één team in één gebouw. Zo bieden we een compleet pakket voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Pedagogen en de politiek zijn het erover eens: kinderen moeten van 0 tot 13 jaar altijd in dezelfde vertrouwde en veilige omgeving kunnen spelen, leren en groeien. De samenwerking tussen Impuls en Cosmicus Onderwijs brengt deze gedachte sinds kort in praktijk.

Spelen, leren, groeien
Bij Cosmicus-Impuls kan uw kind onbezorgd spelen, leren en groeien. Het begint dus met spelen, want dat is voor de allerjongsten het belangrijkst. We zorgen voor allerlei verschillende activiteiten. Die activiteiten zijn niet alleen leuk, ze zijn ook slim. Er zit namelijk een plan achter waardoor uw kind zich ongemerkt ontwikkelt. En ontwikkelen is leren. Zo groeit uw kind rustig op tot het klaar is voor de basisschool. Op deze basisschool leert uw kind vanzelf verder volgens hetzelfde plan.

En bent u nog niet thuis als de school uitgaat? Dan kan uw kind terecht bij de buitenschoolse opvang of de naschoolse activiteiten. Ook hier werken we weer met hetzelfde plan.

Alles volgens hetzelfde plan
Het plan waarmee het kinderdagverblijf en de basisschool werken heet officieel Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Zo’n VVE-methode houdt rekening met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Op die manier kunnen we maatwerk leveren; ieder kind in de groep speelt, leert en groeit in zijn eigen tempo.
De VVE-methode waar het kinderdagverblijf mee werkt heet Uk & Puk. De basisschool werkt met het vervolg daarop en dat heet Sil op School.

Informatie & aanmelden
>> meer informatie over Impuls
>> inschrijven bij Impuls
>> meer informatie over Cosmicus ( http://www.bscosmicus-impuls.nl/ )
>> inschrijven bij Cosmicus (http://www.bscosmicus-impuls.nl/contact/aanmelden/ )