Van de tien stedelijke pilots peuterschool gaat Impuls er drie doen. Daar zijn we heel blij mee, want de ontwikkeling van de allerjongste kinderen verdient veel aandacht. Bovendien past het heel goed bij ons idee van een kindercampus; alle voorzieningen en activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 en hun ouders op loopafstand van elkaar.

Verschillen verdwijnen
Nu gaan kinderen van 2,5 tot 4 jaar in dezelfde buurt nog naar verschillende locaties; een kinderdagverblijf of een voorschool. De gemeente Amsterdam vindt die scheiding niet meer wenselijk en wil graag dat ze allemaal naar dezelfde peuterschool gaan. Bij Impuls denken we ook dat de peuterschool een verbetering is voor de ontwikkeling van kinderen.

Een goede voorbereiding
De gemeente wil de definitieve invoering van de peuterschool goed voorbereiden door eerst te kijken of het in de praktijk de gewenste verbetering oplevert. Ze heeft daarom het basisonderwijs, de kinderopvang en het welzijn gevraagd zich gezamenlijk aan te melden voor een eenjarige pilot. Dat dergelijke organisaties gaan samenwerken in de peuterschool, lijkt voor de hand te liggen. Kinderopvang- en welzijnsorganisaties kennen de jongste kinderen als geen ander vanuit kinderdagverblijven en voorscholen. En de school kan het beste aangeven wat de ideale voorbereiding is op het basisonderwijs.

De praktijk moet het leren
Van de tien pilots gaat Impuls er drie uitvoeren samen met verschillende basisscholen. Ons gezamenlijke doel is; zorgen dat kinderen niet eens merken dat ze op hun vierde overstappen naar de basisschool. Daarvoor moeten we kennis en ervaring gaan bundelen. Bijkomend voordeel is dat we vaak al in hetzelfde gebouw zitten. De pilots zijn mooi verdeeld over ons werkgebied:

  • Nieuw Sloten: kinderdagverblijf Het Groeiland, voorscholen Het Groeipark, De Groeiplaneet en Haasje Over samen met basisscholen, De Zevensprong (StOAG), De Mijlpaal (ASKO) en De Vlaamse Reus (STWT);
  • Geuzenveld: kinderdagverblijf De Groeijungle, voorscholen De Groeijungle en ‘t Koggeschip samen met basisschool ’t Koggeschip (KBA);
  • Bos en Lommer: kinderdagverblijf Het Groeiparadijs, voorschool Multatuli samen met basisschool Multatuli (AWBR).

Peuterschool past prima bij kindercampus
Impuls heeft in 2012 een nieuwe strategie ontwikkeld, omdat bewoners vragen om een buurtgerichte totaaloplossing voor opvang, opvoeding en ontwikkeling. Sinds de zomer van 2013 werken we met kindercampussen waarin we kinderen van 0 tot 13 jaar en hun ouders centraal stellen. Binnen een kindercampus streven we naar een compleet pakket van maatschappelijke voorzieningen om te spelen, te leren en te groeien.

Het begint dus met spelen, want dat is voor peuterschoolkinderen het belangrijkst. We zorgen voor gevarieerde activiteiten, die niet alleen leuk zijn, maar ook slim. Er zit namelijk een pedagogisch plan achter dat de ontwikkeling van kinderen voortdurend stimuleert. Zo groeien kinderen rustig op tot ze klaar zijn voor de basisschool. En van de overstap zullen ze bijna niets merken.

In de nieuwe strategie willen we voldoende ruimte overlaten voor nieuwe ideeën, ook die van andere organisaties. De peuterschool is hiervan een mooi voorbeeld waar we graag aan meewerken.