De Week van het Jonge Kind is voor iedereen die betrokken is bij het jonge kind. De bedoeling van dit initiatief is om in de week van 6 tot 12 april aandacht te vragen voor de zo belangrijke, eerste jaren van het kind en om te laten zien wat er in het land gebeurt voor jonge kinderen en de gezinnen waarin zij opgroeien. Vandaar het hoofdthema ‘ early years are learning years’.

Impuls onderschrijft dit van harte want de aandacht voor het jonge kind past goed bij onze visie en kindercampus. Als het gaat om opvang, opvoeding, ontwikkeling en participatie, vragen ouders  tegenwoordig om een buurtgerichte totaaloplossing. Hierop spelen we in met het nieuwe campusmodel waarin het kind centraal staat. Met een toegankelijk en compleet pakket van voorzieningen dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen en het leefpatroon van ouders.

Een van de speerpunten binnen onze kindercampus is ‘gezonde leefstijl’. Hierin staan gezonde voeding en beweging voorop. In de Week van het Jonge Kind vestigen wie hierop extra aandacht met activiteiten op onze locaties.

Op de website van de Week van het Jonge Kind kunt u alle activiteiten bekijken die op diverse locaties worden georganiseerd.