In Amsterdam is een speciale afdeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang ontstaan, die zich bezighoudt met de belangen van de kinderopvangsector in de hoofdstad. In Amsterdam vinden andere ontwikkelingen binnen de kinderopvang plaats dan in de rest van het land.

In de hoofdstad vond al langer niet geformaliseerd overleg plaats tussen verschillende kinderopvangorganisaties. Samen met Brancheorganisatie Kinderopvang is besloten om hiervan een Amsterdamse afdeling van de Brancheorganisatie te maken. De nieuwe afdeling houdt zich speciaal bezig met de belangen van de Amsterdamse kinderopvang. Door de leden gekozen portefeuillehouders laten het geluid van de Brancheorganisatie horen en onderhouden de benodigde Amsterdamse contacten.

Kwaliteit
Magda Heijtel (bestuurder Impuls) heeft de portefeuille Onderwijs, Jeugdzorg en ketenpartners gekregen. Zaken rondom de harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen, kindcentra en de samenwerking met de Jeugdzorg staan onder andere in haar agenda. Haar collega Ileen Purperhart (directeur Hestia Kinderopvang) is verantwoordelijk voor de portefeuille Pedagogiek en Kwaliteit. Zij houdt zich bezig met ontwikkelingsgericht werken, de doorgaande ontwikkelingslijn, het landelijke kwaliteitskader en borging van de kwaliteit Amsterdamse Kinderopvang.

>> lees meer