Er is nog € 53.309 over van een oude regeling voor wijkaanpak in Osdorp-West. In september krijgen alle buurtbewoners de gelegenheid om mee te beslissen waar dat bedrag aan besteed gaat worden.

Het gaat om een eenmalig bedrag dat niets te maken heeft met de huidige regeling voor bewonersinitiatieven. Het bedrag kan besteed worden aan niet commerciële activiteiten die meer zijn dan alleen maar vermaak.

Wees er op tijd bij
Als u een goed idee heeft, kunt u dat uiterlijk 7 september kenbaar maken. Vul daarvoor onderstaand aanvraagformulier in. Een bewonersondersteuner kan u hierbij helpen
Wilt u mee beslissen over de ingedinede plannen? Kom dan naar de speciale vergadering op maandag 29 september 2014 in Huis van de Wijk de Aker.

Wat mag wel en niet?

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan de ingeleverde plannen moeten voldoen. Die staan beschreven in het informatiedocument hieronder.

Meer informatie

>> Informatie Wijkaanpak Osdorp West 2014
>> Aanvraagformulier Wijkaanpak Osdorp West 2014

Hans van Deelen
Impuls Nieuw-West
06 109 861 96
hans.vandeelen@impuls.nl

Youssef Yaghdi
Bewonersondersteuner Impuls Nieuw-West
06 131 997 06
youssef.yaghdi@impuls.nl

Norah van Leest
Bewonersondersteuner De Aker
06 512 477 39
norah.vanleest@impuls.nl