Impuls start met drie pilots peuterschool; een nieuwe, geïntegreerde voorziening voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Een peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool en werkt intensief samen met het basisonderwijs. De pilots moeten na een jaar uitwijzen of de bedoelde kwaliteitsverbetering voor peuters en ouders is bereikt.

Impuls is al langer bezig met het opzetten van geïntegreerdevoorzieningen van peuters. Daarom sluiten we ons graag aan bij het initiatiefvoor de peuterschool van de gemeente Amsterdam. Door drie van de tien pilotsuit te voeren, kan Impuls bijdragen aan de aanstaande harmonisatie vankinderopvang en voorschoolse voorzieningen op wetgevend en financieel gebied.

Impuls kiest voor een benadering, waarbij de integratie vanverschillende voorzieningen leidt tot integratie van kinderen uit dezelfdewijk.

Magda Heijtel, directeur/bestuurder Impuls, zegt hierover:”Voor jonge kinderen is het belangrijk dat ze zich spelenderwijs kunnenontwikkelen. Het aantrekkelijke van de peuterschool is dat ze ook veel vanelkaar kunnen leren. Ik ben blij met de goede samenwerking met vijfbasisscholen, want dat is een basisvoorwaarde voor het succes van depeuterschool.”

Om het nieuwe begrip ‘peuterschool’ uit te leggen, heeftImpuls het voorleesboekje Pluims gaat naar de peuterschool ontwikkeld.De officiële publicatie is op 1 september.

Opening 1 september
Peuterschool Nieuw Sloten (onderdeel van kinderdagverblijfHet Groeiland en samenwerking met de basisscholen de Mijlpaal, de Vlaamse Reusen de Zevensprong)

Opening 15 september
Peuterschool ’t Koggeschip (nieuwe locatie)

Opening 22 september
Peuterschool Multatuli (onderdeel van kinderdagverblijf HetGroeiparadijs)

De peuterschool in het kort
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar in dezelfde buurt gaan meestalnaar verschillende locaties; een kinderdagverblijf of een voorschool. Degemeente Amsterdam vindt die scheiding niet meer wenselijk en wil graag dat zeallemaal naar dezelfde peuterschool gaan. Bij Impuls vinden we ook dat depeuterschool een verbetering is voor de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie

Driepilots peuterschool toegekend aan Impuls

Uitlegpeuterschool op impuls.nl

StartnotitieAmsterdamse peuterschool van Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling