De afgelopen maanden hebben we onze klanten gevraagd hoe tevreden ze zijn over onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en voorscholen. De resultaten zijn nu bekend. We hebben ons rapportcijfer vergeleken met die van andere kinderopvangorganisaties.

Onze voorscholen scoren hoger dan die van andere organisaties. Dat kunnen we voor onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang helaas niet zeggen. Toch zijn we blij met de resultaten, gezien de moeilijke periode die de kinderopvang heeft doorgemaakt in de afgelopen twee jaren. Wij zijn dan ook trots dat we deze resultaten hebben bereikt.

Kwaliteit verbeteren
Wij willen de kwaliteit verder verbeteren door aan de slag te gaan met de aandachts- en verbeterpunten die uit het onderzoek zijn gekomen.

Het hele rapport bekijken?
De wijkmanagers bespreken het rapport met de oudercommissies. Als u geïnteresseerd bent, kunt u het locatierapport inzien bij de locatie waar uw kind naartoe gaat.

Wij bedanken alle ouders die hebben deelgenomen aan dit onderzoek voor de tijd en moeite om de vragenlijsten in te vullen. En natuurlijk voor alle waardevolle tips en suggesties.

Resultaten 2014

Kinderdagverblijven (41% van de vragenlijsten zijn ingevuld)
Impuls 7,8
Andere organisaties 7,9

Buitenschoolse opvang (28% van de vragenlijsten zijn ingevuld)
Impuls 6,8
Andere organisaties 7,6

Voorscholen (41% van de vragenlijsten zijn ingevuld)
Impuls 8,1
Andere organisaties 7,9