Jonge kinderen met een taalachterstand kunnen het beste terecht in Amsterdam.

Dat blijkt uit de tussenrapportage van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij het onderzoek is er gekeken naar de kwaliteit van de voorschoolse educatie op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groep 1 en 2 van de basisschool in de 37 grootste gemeenten. Daaruit is gebleken dat Amsterdam op alle fronten een voldoende scoort.

Vooral op het gebied van een soepele overgang bieden naar de vroegschool, ouderbetrokkenheid en interne kwaliteitszorg, doet de hoofdstad het goed.

Bron: nu.nl