Jonge kinderen hebben vaak te maken met verschillende organisaties: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen. Bij elke nieuwe stap van uw kind moet u opnieuw een keus maken. En uw kind moet opnieuw wennen. Het kan ook anders.

In kindcentra (ook wel IKC) werken peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen samen. Als één organisatie met een uitgebreid aanbod. Kindcentra 2020 wil graag weten wat u als ouder goede voorzieningen voor kinderen vindt. U kunt dat laten weten door hier een vragenlijst in te vullen. U kunt de vragenlijst ook invullen via onze Facebookpagina.

De uitkomsten worden gebruikt om de ideeën (zie ook www.kindcentra2020.nl) over hét kindcentrum voor de toekomst verder vorm te geven.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Fijn als u daar de tijd voor wilt nemen!