Goed nieuws op Prinsjesdag voor werkende ouders; de kinderopvangtoeslag gaat omhoog. De bedoeling is dat jonge ouders meer ruimte krijgen om werk en zorg voor hun kinderen te combineren.

Goede en betaalbare kinderopvang zorgt ervoor dat ouders zonder zorgen kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, hebben profijt van de verhoging van de kinderopvangtoeslag vanaf 1 januari 2016.*

Hoeveel gaat u erop vooruit?
Net als nu is dat afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals: gezinsinkomen en hoeveel kinderen er hoeveel uur naar de opvang gaan. In een voorbeeld van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat: Voor ouders met een verzamelinkomen van 1,5 keer modaal en twee kinderen die drie dagen naar de dagopvang gaan dalen de kosten van kinderopvang met € 108 per maand.

*Bron: Kamerbrief verhoging kinderopvangtoeslag met € 290 miljoen, d.d. 7-9-2015