Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang Cosmicus-Impuls zijn onderdeel van basisschool Cosmicus-Impuls. Alles zit in hetzelfde gebouw. Zo bieden we een compleet pakket voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Bij Cosmicus-Impuls blijft uw kind van nul tot dertien in dezelfde veilige, warme en vertrouwde omgeving. Zo kan uw kind zich het beste ontwikkelen.

Voordelen van Cosmicus-Impuls

  • Uw kind gaat van 0 tot 13 jaar altijd naar dezelfde vertrouwde locatie
  • Opvang 52 weken per jaar, 5 dagen per week van 7.30 tot 18.30 uur
  • Doorlopende leerlijn van opvang en voorschoolse voorziening naar basisschool
  • Eén didactische aanpak en pedagogisch klimaat
  • Sterke ouderbetrokkenheid
  • Veel ruimte voor ontwikkeling, talent en taal
  • Gestructureerd dagprogramma
  • Uitgebreid activiteitenprogramma in de vakanties


Kom naar de open dag op 31 oktober

Zaterdag 31 oktober 2015
13.00 – 15.00 uur, vrije inloop
Basisschool Cosmicus-Impuls
Het Breed 10