Bent u enthousiast en betrokken bij de opvang van uw kinderen of de voorschool en vindt u het leuk mee te denken over de locatie van uw kind? De Oudercommissieleden praten onder andere mee over het door de inspectie opgestelde rapport van de locatie, wijzigingen in het pedagogisch beleid, ouderbijeenkomsten, resultaten van gehouden klanttevredenheidsonderzoeken en wat verder nog belangrijk wordt gevonden.

Iedere locatie heeft een eigen oudercommissie. Op dit moment zijn er meerdere oudercommissies die dringend nieuwe leden kunnen gebruiken. Bij vacatures staat wat deelname inhoudt. Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de medewerkers op de locatie van uw kind.

Wij hopen dat u na het lezen van deze oproep belangstelling heeft om deel te nemen aan de oudercommissie. U kunt zich opgeven bij de locatie waar uw kind naar toe gaat.