Het Landje is al meer dan 40 jaar een populaire speelplek voor de jeugd in het Rembrandtpark. Doordeweeks, maar vooral op zondag. Dus was de teleurstelling groot toen bleek dat de exploitatie op zondag te kostbaar werd. Gelukkig is daar nu iets op gevonden. In januari is Het Landje weer op zondag open.

Vaste bezoekers hebben zich sterk gemaakt voor openstelling op zondag, onder ‘leiding’ van Vincent Everts. Hij heeft zelfs de lokale politiek benaderd om hiervoor een lans te breken.

Medewerkers bij impuls hebben ook niet stil gezeten en een lijst met ideeën opgesteld om het beheer van Het Landje kostendekkend te maken en te houden. Ook hopen we dat de gemeente bijdraagt. De komende tijd zullen die ideeën in de praktijk gebracht worden. Houdt deze website in de gaten.

Bekijk een filmpje met enthousiaste bezoekers

Bekijk het bezoek van Vincent Everts aan D’66