Annika de Haan promoveerde 28 oktober aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’. Het handelen van de beroepskracht en de groepssamenstelling blijken bepalend te zijn voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. In februari verschenen in twee vakbladen artikelen over het proefschrift. Impuls blijkt goed op weg met de aanbevelingen.

 

Resultaten

Annika rapporteert in haar proefschrift over een experiment dat in Utrechtse wijken werd uitgevoerd waarbij ook kinderen die niet tot de doelgroep behoren deelnamen aan de voorschool. Doelgroepkinderen ontwikkelden zich sneller in gemengde groepen dan in niet-gemengde groepen. Het positieve effect van gemengde groepen lijkt vooral te verlopen via gesprekjes met groepsgenoten. Vanuit het oogpunt van VVE is een belangrijke bevinding dat kinderen een snellere ontwikkeling laten zien in groepen waar de beroepskracht veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbiedt en begeleidt. De beroepskracht maakt het verschil; het gaat er vooral om hoe hij of zij programma in de praktijk inzet.

Aanbevelingen

Op de eerste plaats pleit Annika voor een integratie van de verschillende voorzieningen, aan de ene kant kinderdagverblijven en aan de andere kant de voorscholen. Ze verwacht hier positieve effecten van voor de ontwikkeling van alle deelnemende kinderen, onafhankelijk van hun achtergrond. Daarnaast pleit Annika voor continue professionalisering van beroepskrachten, bijvoorbeeld door coaching. Bij Impuls werken we al een aantal jaren met coaches op de werkvloer en we zien dat medewerkers en daarmee de kinderen daar de vruchten van plukken.

 
>> Lees een meer uitgebreide samenvatting
>> Lees het gehele proefschrift van Annika
>> Lees het artikel in HJK
>> Lees het artikel in BBMP