Impuls is een lerende organisatie. We vertalen nieuwe wetenschappelijke inzichten naar ons werk met kinderen. We zijn gestart met de Impuls Academy om ook onze medewerkers in de gelegenheid te stellen op de hoogte te blijven van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

De eerste Impuls Academy was afgelopen donderdag 2 juni. De animo onder onze medewerkers was zo groot dat er geloot moest worden voor het aantal beschikbare plaatsen. We hadden ontwikkelingspsycholoog en universitair docent dr. Lex Wijnroks van de Universiteit Utrecht te gast.

Hij vertelde ons over het verband tussen zelfregulatie en opvallend gedrag van kinderen. We hebben veel gehoord over de mechanismen die nodig zijn om het eigen gedrag te sturen, zoals werkgeheugen, inhibitie (onderdrukking) en cognitieve flexibiliteit. Het was een heel inspirerende avond die tot denken heeft aangezet. We kijken uit naar de volgende Impuls Academy.