Op de voorschool kunnen alle kinderen uit de buurt met elkaar spelen, leren en groeien. De pedagogisch medewerkers zorgen voor leuke en leerzame activiteiten. Alle kinderen kunnen meedoen. Ook kinderen die iets meer aandacht nodig hebben. Sinds 2 juni kunnen we deze kinderen nog beter ondersteunen door de inzet van de zorgcoördinator.

Als een kind meer aandacht verdient, moet die ook gewoon naar de voorschool kunnen gaan. De gemeente vindt dat ook en heeft Impuls in staat gesteld zorgcoördinatoren in te zetten. Hierdoor kunnen alle kinderen samen blijven spelen.

De zorgcoördinator ondersteunt de pedagogisch medewerkers en de ouders. Dit doet zij door met ouders en pedagogisch medewerkers zorgvuldig uit te zoeken welke zorg er is en wat er voor het kind precies nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zo nodig, kan er in overleg met de ouder(s) deskundige hulp ingeschakeld worden. Altijd staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen zich goed kunnen ontwikkelen.