De 170 miljoen euro extra zodat peuters met een taalachterstand 16 uur naar een voorschoolse voorziening kunnen is een mooie eerste stap. Voor een vervolgstap zouden Nederlandse gemeenten een voorbeeld kunnen nemen aan Amsterdam, vindt de Brancheorganisatie Kinderopvang. Daar komt vanaf 2018 één peutervoorziening waar alle peuters minimaal 15 uur per week terecht kunnen.

Dit zegt Magda Heijtel, onze directeur/bestuurder.

>> lees het hele artikel op kinderopvangtotaal.nl