Deze vraag werd van meerdere kanten belicht op het openingscongres van de Week van het Jonge Kind, uitgerekend op vrijdag de 13de.

Iedere kinderopvangprofessional zoekt de balans tussen meningen, gedachten en behoeften van kinderen en die hun ouders, van organisatie en team en die van jezelf. De ondertitel was dan ook: Hoe kun je als professional op een persoonlijke manier betrokken zijn bij gezond opgroeien zonder de grenzen van het kind en zijn opvoeders te overschrijden?

De inspiratie kwam in de ochtend van:

  • Dr. Jools Page (docent en onderzoeker bij de universiteit van Brighton). Zij vertelde over haar onderzoek naar professionele genegenheid (the professional love in early years settings);
  • Prof. dr. Micha de Winter (emeritus hoogleraar educatie en pedagogiek universiteit Utrecht). Hij sprak over het belang van hoop en optimisme in de opvoeding en;
  • Drs. Sanderijn van der Doef (consultant en trainer op het gebied van seksuele gezondheid). Zij vindt dat we zo vroeg mogelijk moeten beginnen met het praten/nadenken over de seksuele ontwikkeling van kinderen en hoe daarmee om te gaan als professionals.

In de middag viel er te kiezen tussen:

  • De HvA over gezonde leefstijl;
  • Kind en Media over media en kinderen; waar ligt de grens?;
  • Annemiek Waage over seksueel gedrag van kinderen; gewenst of ongewenst?;
  • Partou over risicovol spelen;
  • Stichting Groen Cement over groene kinderopvang en;
  • Impact Training & Advies over de geborgenheid en vrijheid binnen de structuur van het dagschema.

De presentaties van de sprekers zullen binnenkort te vinden zijn op de website www.weekvanhetjongekind.nl.

De Week van het Jonge Kind is een initiatief van Impuls en diverse kinderopvangorganisaties, gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger.