Sinds de harmonisatie komt 20 procent van de kinderen niet meer naar een Impuls voorschool. Belangrijkste redenen: de eigen bijdrage is te hoog en de administratie is te omslachtig. Het oorspronkelijke doel van de voorschool wordt hiermee voor een groot deel teniet gedaan.

De voorschool is altijd bedoeld geweest om uitval op de basisschool te voorkomen. De leeftijd van 2 tot 4 jaar is voor kinderen cruciaal voor hun ontwikkeling. Als ze in deze periode onvoldoende uitgedaagd worden, ontstaat er onherroepelijk een achterstand die ze op basisschool niet meer in kunnen halen. Dat bleek en blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Impuls heeft ruim 20 kinderopvanglocaties en ruim 40 voorscholen In West, Nieuw-West, Noord en Zuid. Voor 2018 hielden wij rekening met een afname op de voorscholen, maar de effecten zijn sterker dan verwacht. Wij horen vergelijkbare geluiden van aanbieders om ons heen.

Impuls maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het streven om àlle kinderen gelijke kansen te bieden, komt hierdoor in het gedrang. Dat geldt niet alleen voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. De inkomensafhankelijk bijdrage loopt namelijk snel op en is daardoor ook voor de middengroep vaak te veel gevraagd.

De effecten van deze daling gaan we pas over een paar jaar zien. We vragen ons oprecht af of we over 3 jaar moeten concluderen dat er toch weer een generatie kinderen is ontstaan met een groter onderling verschil in toekomstmogelijkheden.

Voor onze medewerkers en onze organisatie zijn de gevolgen ook ingrijpend. Het aantal werkplekken op de voorscholen neemt af. We hebben zelfs een enkele locatie moeten sluiten en de overheadkosten nemen juist toe.

Er is wel een lichtpuntje en dat is de gemeente Amsterdam. Zij toont zich een betrouwbare partner, zorgt voor de nodige ondersteuning en komt ook zelf met oplossingen. Bijvoorbeeld een plan om de voorschoolleeftijd te verlagen naar 2 jaar. Ook probeert zij de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

We blijven op zoek naar mogelijkheden om de voorschool toegankelijk te houden voor alle kinderen. Samen met de gemeente en andere organisaties.