Gaat uw kind (binnenkort) naar de basisschool? Dan staat het aan de vooravond van een bijzondere periode waarin veel gebeurt en verandert. De wereld van 4-12 jarigen wordt steeds groter. Uw kind gaat naar school, speelt misschien bij vriendjes en vriendinnetjes thuis, gaat naar de buitenschoolse opvang (BSO) en leert overal nieuwe mensen kennen.

Leeftijdsgenootjes spelen een steeds grotere rol en via vriendschappen leren kinderen zichzelf steeds beter kennen. Uw kind ontwikkelt een eigen identiteit. Volwassenen zijn nog steeds belangrijk, bijvoorbeeld om te helpen de volgende stap in de ontwikkeling te maken. De laatste jaren van de basisschool worden kinderen mondiger en verandert hun gedrag; ze gaan vaker op zoek naar de grenzen. Deze periode doet een groot beroep op de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van uw kind.

Het leren van schoolgaande kinderen

Uw kind ontwikkelt zich in deze periode op alle ontwikkelingsgebieden tegelijk en doet dit in zijn eigen tempo. Schoolgaande kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren, weten en kunnen. De rol van onze pedagogisch medewerkers is om de nieuwsgierigheid van uw kind te prikkelen en het te begeleiden bij het ontdekken van de wereld. Zij doen dit door uw kind interessante materialen en activiteiten aan te bieden die passen bij wat uw kind aankan.

Spelen staat centraal

Het leren op de BSO is anders dan op school. Op de BSO staat spelen centraal. Spelen is de natuurlijke manier waarop kinderen de wereld ontdekken. Daar leren ze heel veel van en het geeft plezier. Bij alles wat uw kind onderneemt op de BSO staat spelen, verkennen en ontdekken daarom voorop.

Pedagogisch beleid

Wilt u meer weten over onze visie op de omgang met kinderen verwijzen, dan we u graag naar ons pedagogisch beleid.