Houd 1,5 meter afstand. 1,5 meter is ongeveer 2 keer de lengte van een arm. Dit is de allerbelangrijkste coronamaatregel in Nederland. Dus als u buiten wacht bij het brengen en halen, houd dan 1,5 meter afstand tot andere ouders.

Mag mijn kind naar de kinderopvang?

De belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (BOinK) zorgt steeds voor een actuele beslisboom. De beslisboom geeft antwoord op de vraag: Wanneer moet mijn kind thuisblijven? Het is belangrijk voor uw en onze veiligheid dat u deze beslisboom goed doorleest. Kijk daarvoor op:

https://www.boink.info/beslisboom

Als de richtlijnen van het RIVM veranderen, verandert ook vaak de beslisboom. Wij sturen u dan direct bericht daarover in de Impuls-app.

Voor u naar binnen gaat: gezondheidsverklaring

Als u naar binnen wilt op een locatie, bijvoorbeeld voor een oudergesprek, dan moet u eerst een gezondheidsverklaring invullen. Dus voordat u naar binnen gaat. Vanaf donderdag 22 oktober hangt op de deur een poster met een zogenaamde QR-code. Als u die scant met uw smartphone, komt u bij de verklaring. Dit werkt hetzelfde als bij veel bars en restaurants.

We vragen u ook dringend om een mondkapje te gebruiken.

Veilig gebruik mondkapjes

In deze instructie staat hoe u veilig een mondkapje gebruikt.

Mondkapjes op locatie

Pedagogisch medewerkers die zijn ingepland om op de groep te staan, dragen geen mondkapjes. Als uitzondering mag het wel, als de medewerker dat zelf prettiger vindt. Op babygroepen dragen medewerkers in zo’n geval een gezichtsscherm.

Alle andere volwassenen op de locaties zijn verplicht om mondkapjes te dragen. Het gaat dan om extra hulp, leidinggevenden, leveranciers en medewerkers van de technische dienst. Ook moeten zij voor binnenkomst een gezondheidsverklaring invullen.