Wilt u een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag? Dan komen we u graag tegemoet. Wij kunnen u deze extra service alleen aanbieden als er voldoende pedagogisch medewerkers voor het aantal kinderen aanwezig zijn. Dat is een wettelijke verplichting. Voor het ruilen van dagen hebben we daarom een aantal spelregels opgesteld.

Ruildagen aanvragen

Spelregels kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang

 • De Wet Kinderopvang heeft een maximum aantal kinderen per pedagogisch medewerker vastgesteld. Ruilen kan daarom alleen als de groepsgrootte en de personeelsbezetting van de eigen groep het toelaat. Om deze reden is ruilen beperkt mogelijk.
 • Ruildagen kunnen alleen vooraf worden aangevraagd.
 • U kunt ruildagen alleen aanvragen via deze website door bovenstaand formulier in te vullen en niet via de locatie.
 • Ruildagen kunnen een maand van tevoren worden aangevraagd. Binnen een week na de aanvraag krijgt u per e-mail bericht of ruilen daadwerkelijk mogelijk is.
 • Per kalenderjaar kunt u per kind tien vaste, hele opvangdagen omruilen voor een andere, hele dag.
 • Nationale feestdagen en sluitingsdagen kunnen niet worden ingezet als ruildag.
 • De vaste opvangdag en de gewenste ruildag vallen binnen een periode van 4 weken na elkaar.
 • Per aanvraag kunt u drie voorkeursdagen aangeven. Als er op alle voorkeursdagen geen plek is op de eigen groep, vervalt de ruildag.
 • Geplande, maar niet gebruikte, ruildagen worden niet achteraf gecompenseerd.
 • Bij bijzondere omstandigheden beslist de wijkmanager.

Aanvullende spelregels buitenschoolse opvang

 • Er kan alleen geruild worden voor dagen met hetzelfde aantal uren of minder.
 • Als uw kind gebruik maakt van busvervoer, kan ruilen alleen als er op de ruildag geen extra busrit nodig is.

U kunt aan deze spelregels geen rechten ontlenen.