Thuis voelen in de wijk waar u woont. Dat wil iedereen toch? Wanneer er in de buurt veel te doen is en mensen elkaar kennen, is het al snel veel gezelliger in de wijk en voelt u zich thuis. Wilt u dat ook? Meldt u dan bij het Huis van de Wijk. De bewonersondersteuners kunnen u helpen iets voor de buurt te organiseren en daarvoor subsidie aan te vragen bij de regiegroep.

Het is makkelijker dan u denkt

  • U heeft een idee
  • U vormt een groep
  • U kijkt of uw idee aan de voorwaarden voldoet
  • U dient het aanvraagformulier in
  • Houd rekening met de inleverdata bij de regiegroep
  • U voert de activiteit uit
  • U evalueert de activiteit

De bewonersondersteuners kunnen u bij al deze stappen helpen

Bewonersondersteuner Osdorp-West en de Aker

Youssef Yaghdi
youssef.yaghdi@impuls.nl
020 610 40 60
06 131 997 06
>> voorwaarden bewonerssubsidie De Aker en Osdorp-West
>> aanvraagformulier bewonerssubsidie De Aker en Osdorp-West
>> inleverdata regiegroep De Aker en Osdorp-West
>> klachtenregeling

Bewonersondersteuner Sloten en Nieuw Sloten

Stefania Maginzali
stefania@eigenwijks.nl
06 333 196 81
>> voorwaarden bewonerssubsidie Sloten en Nieuw Sloten
>> aanvraagformulier bewonerssubsidie Sloten en Nieuw Sloten
>> inleverdata regiegroep Sloten en Nieuw Sloten
>>klachtenregeling

Financiële bijdrage voor uw idee
Stadsdeel Nieuw-West heeft geld beschikbaar gesteld voor bewoners met een leuk idee voor de buurt. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u het beste een afspraak maken met de bewonersondersteuner uit uw wijk. Zij weten welke weg u moet bewandelen en kunnen u hierbij helpen.

Wie beslist?
Sinds januari 2013 bepaalt een regiegroep aan welke bewonersinitiatieven geld wordt toegekend. De leden van de regiegroep zijn gekozen tijdens een bewonersavond. De Regiegroep mag beslissen over aanvragen tot € 5000. Voor hogere bedragen is een bewonersvergadering nodig. Nieuw-West is opgedeeld in negen wijken. Het totale bedrag dat per wijk beschikbaar is, hangt af van het aantal bewoners.

Leden regiegroep Osdorp West en De Aker

Rachid Alla
Latifa Chaara
Jasmin Moeller
Carin Schreurs
Josine Taus

Leden regiegroep Sloten en Nieuw Sloten

Gulseren Benici
Abdel Chekchar
Alexander van Ede
Jeanette de Gunst
Fatima Idrissi
Wil Kok-Verbeek
Merel von Schimmelmann
Fazilet Topcu-Dogru

Stadsdeel Nieuw-West heeft beoordelingsrichtlijnen opgesteld. De regiegroep kan daar eigen voorwaarden aan toevoegen die passen bij het karakter van de wijk.

Waar is het geld aan besteed?
Overzicht bewonersinitiatieven Osdorp-West & De Aker 2017
Overzicht bewonersinitiatieven Osdorp-West & De Aker 2016
Overzicht bewonersinitiatieven Sloten en Nieuw Sloten 2017
Overzicht bewonersinitiatieven Sloten en Nieuw Sloten 2016