Heeft u een warm hart voor goede doelen? Denk dan eens aan stichting Impuls Foundation. Uw bijdrage komt dan ten goede aan het algemeen maatschappelijk belang. Bovendien kunt u uw bijdrage aftrekken van de belasting.

De Belastingdienst heeft de stichting Impuls Foundation (Het Landje en de Uylenburg) aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften, donaties en schenkingen aan Impuls Foundation ten goede moeten komen aan maatschappelijke activiteiten. Deze ANBI status levert voor u als gever bepaalde fiscale voordelen op. • Geef het bedrag aan dat u wilt doneren:

 • Ik doneer voor:

Strenge voorwaarden

De belastingdienst erkent stichting Impuls Foundation als ANBI, omdat:

 • het doel en de activiteiten van Impuls Foundation een algemeen belang dienen;
 • we geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen;
 • we voldoen aan stricte eisen voor vermogen, beloning, integriteit en nog een aantal voorwaarden.

Belangrijke gegevens
Statutaire naam: stichting Impuls Foundation
Handelsnaam: Impuls
KvK nummer:  53114043
RSIN fiscaal nummer: 850752516
Sam van Houtenstraat 74, 1067 JP Amsterdam
Postbus  9139, 1006 AC Amsterdam
020 515 88 88
impuls@impuls.nl
>> bekijk het meeste recente financiële jaarverslag
>> bekijk de hoofdlijnen van het beleidsplan Impuls Foundation
>> bekijk de jaarverslagen van Impuls

Statutaire doelstelling
De stichting Impuls Foundation is op gericht door de brede welzijnsstichting Welzijn Westelijke Tuinsteden (SWWT) en is werkzaam binnen hetzelfde werkgebied. Impuls Foundation stelt zich ten doel:

 1. het initiëren, ontwikkelen, implementeren en exploiteren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn, in de ruimste zin van het woord;
 2. het initiëren, ontwikkelen en implementeren van activiteiten en werkzaamheden op het gebied van welzijn in de ruimste zin van het woord, ten dienste van de rechtspersonen Impuls die bestuurd worden door de oprichter, al dan niet in samenwerking met anderen.

Bestuur en toezicht
De bestuurder/directeur van de stichting is mevrouw M.M. Heijtel.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer A.H. Voerman (voorzitter)
 • De heer F. Bouchtaou
 • Mevrouw C. Compas
 • Mevrouw H. Lieftink
 • De heer P. Ploegsma
 • Mevrouw M. van der Zwan

Beloningsbeleid
De bestuurder/directeur: volgens de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Personeel: volgens de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding. Deze bedroeg in 2012 voor alle leden in totaal € 17.082.