In dit jaarverslag doet het bestuur verslag van het gevoerde beleid en de gang van zaken bij Impuls in het jaar 2019.

https://issuu.com/impulsdichtbijthuis/docs/jaarverslag_2019_def_lr