Impuls is een moderne organisatie met een stevige basis in Amsterdam-West en Nieuw-West. Onze wortels gaan terug naar 1872 toen een aantal Amsterdamse dames als voorloper van de Amsterdamse Stichting Kinderdagverblijven voor het gezonde kind het eerste bewaarschooltje en drie kinderdagverblijven oprichtten.

Sinds de eerste bewaarscholen bieden we tegenwoordig natuurlijk veel meer dan alleen opvang en verzorging van kinderen. Het gaat ook om groei en ontwikkeling in een veilige en vertrouwde omgeving.

78 locaties

Spelend leren, diversiteit en een gezonde leefstijl zijn de thema’s waar we ons op al onze 78 locaties voor inzetten. In alle wijken waar Impuls actief is ontwikkelen we de kindercampus. Dat is een compleet aanbod voor baby’s tot twaalfjarigen en hun ouders waar kinderdagverblijf, voorschool, en buitenschoolse opvang samenkomen. Daarvoor werken we samen met basisscholen, ouders en partners in de buurt. Zodat openingstijden en voorzieningen passen bij het ritme van uw kind en gezin. Dichtbij thuis dus.

Samenwerken met het basisonderwijs

Impuls Kindercampus werkt nauw samen met het basisonderwijs, met name in het domein van het jonge kind van 0 tot 6 jaar. Maar ook natuurlijk in de buitenschoolse opvang. Hier vindt u een overzicht van de scholen waarmee Impuls Kindercampus samenwerkt.

Kansrijke toekomst

Op de kindercampus heeft elk kind recht op een kansrijke toekomst, in de diverse samenleving die we zijn. We zetten ons in voor een veilige en vertrouwde opvang met hoge kwaliteit. Daarbij willen we onze kinderopvang toegankelijk houden voor alle kinderen. Die hoge kwaliteit van onze opvang valt of staat natuurlijk met het niveau en de ontwikkeling van onze pedagogisch medewerkers. En dus investeren we continu in training en deskundigheidsbevordering en zijn we actief in kennisnetwerken voor de ontwikkeling van het jonge kind

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De voorscholen en kinderopvang kennen een specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid: de zorg voor en de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat is een kwetsbare groep in de samenleving. Daarom moeten we alle mogelijke kwaliteitswaarborgen inbouwen en komen tot een organisatievorm die transparant, integer en zelfcorrigerend is.

Bestuur en toezicht

De bestuurder/directeur van de stichting is de heer O. Heijst.
De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Mevrouw H.C.M. Welschen (voorzitter)
  • Mevrouw M. van den Berg
  • De heer M. Dahmane
  • De heer C.M. Joustra
  • De heer F.C.J.M. Sengers

Beloningsbeleid

De bestuurder/directeur: volgens de richtlijnen BDKO.
Personeel: volgens de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening of cao Kinderopvang.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding. Deze bedroeg in 2012 voor alle leden in totaal € 12.895.

Goed bestuur

De branche kinderopvang heeft dit geborgd in de Good Governance (goed bestuur) Code.
 Impuls Kinderopvang past deze code toe. De zes kernpunten van de Good Governance Code treft u hier aan. 
Ook is Impuls lid van de branchevereniging Kinderopvang en is de bestuurder van Impuls bestuurslid van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Werken bij Impuls

Impuls is professioneel, betrouwbaar en altijd gericht op verbetering en vernieuwing.
Wil je graag werken in een inspirerende en collegiale sfeer met ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling ? Wij hebben regelmatig vacatures.