Om te kunnen spelen, leren en groeien heeft uw kind veiligheid nodig. In alle opzichten. Kwaliteit vinden wij daarom heel belangrijk. We kijken voortdurend naar wat uw kind en de groep nodig hebben, geven het goede voorbeeld in houding en gedrag en zorgen dat onze vestigingen schoon en veilig zijn. Kwaliteit en veiligheid, bij Impuls hebben we daar met elkaar en anderen duidelijke afspraken over.

Wetten en regels

Impuls voldoet aan alle landelijke en gemeentelijke wet- en regelgeving. Daarbij moet u denken aan:

  • De inzet van voldoende gekwalificeerde medewerkers.
  • Iedere locatie heeft op het gebied van veiligheid en gezondheid afspraken, richtlijnen en actieplannen die voldoen aan landelijke wet- en regelgeving.
  • Werken volgens ons pedagogisch beleid, dat per locatie is uitgewerkt in een locatiewerkplan.

Professionalisering medewerkers

We werken continu aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit. Sinds 2012 werkt Impuls als een van de eerste organisaties in Nederland met coaches op de werkvloer. Daarmee ondersteunen we onze medewerkers in het werken met kinderen en ouders. Wilt u daar meer over weten? Kijkt u dan bij professionalisering medewerkers.

Inspectie

De inspectie controleert jaarlijks onaangekondigd of locaties aan alle wettelijke en gemeentelijke eisen voldoen. Naast veiligheid en gezondheid beoordeelt zij ook het pedagogisch klimaat. De inspectierapporten staan op de locatiewebsites.