Gezond gewicht; Amsterdamse jongeren kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Dat vindt de gemeente ook met haar Aanpak Gezond Gewicht. Impuls helpt graag een handje. Op al onze locaties bewegen we regelmatig en eten we volgens de Schijf van Vijf. We noemen dat lekker bezig, want we willen het vooral leuk houden. Als u wilt, kunt u heel makkelijk meedoen.

Het aantal kinderen met ongezond gewicht daalt al wel; 10% sinds 2012. In Nieuw-West gaat het iets langzamer. Dat is het werkgebied van Impuls. In 2012 hebben we een begin gemaakt met gezonde leefstijl. Het is een van de drie hoofdthema’s van ons kindercampusmodel.

Bron van informatie

We volgen de Schijf van Vijf van het voedingscentrum. Zij zijn onafhankelijk en baseren hun adviezen op onderzoeken waar de meeste wetenschappers achter staan.
We helpen zelf ook mee om kennis te vergaren, samen met de Hogeschool van Amsterdam. Onder de naam PreSchool@HealthyWeight onderzoekt de HvA de invloed van pedagogisch medewerkers op een gezonde (gewichts)ontwikkeling van kinderen. De resultaten van het onderzoek krijgen een plek in pedagogische opleidingen.

Lekker bezig in de kindercampus

Lekker

De adviezen van de Schijf van Vijf hebben we vertaald naar een praktisch overzicht voor kinderdagverblijven, voorscholen en buitenschoolse opvang. Daarin staat precies wat we wel en niet aanbieden aan eten, drinken, tussendoortjes en traktaties. Op onze locaties zijn we expres een beetje aan de strenge kant. Dan is er ruimte om thuis af en toe gewoon lekker iets te snoepen.
voedingsschema kinderdagverblijf
voedingsschema voorschool
voedingsschema voorschool met een continurooster
voedingsschema buitenschoolse opvang schooldag
voedingsschema buitenschoolse opvang vakantiedag
uitgebreid beleid gezonde leefstijl

Bezig

Voeding is maar de helft van een gezonde leefstijl. Genoeg bewegen is minstens zo belangrijk. Op onze locaties zorgen we dagelijks voor voldoende activiteit. Zowel binnen als buiten. Onze pedagogisch medewerkers hebben genoeg ideeën of we laten de kinderen even zelf ravotten.

Nooit meer een ijsje?

Natuurlijk wel. Maar niet te veel en niet te vaak. Voor snoepen buiten de Schijf van Vijf heeft het Voedingscentrum een mooie oplossing. En dus is ook daar ruimte voor op onze locaties. Maar de snoepmomenten bewaren we liever voor thuis bij papa & mama.

Wat trakteert u bij een verjaardag?

Thuis bent u natuurlijk helemaal vrij in uw keuze. Maar als uw kind trakteert bij impuls, willen we graag dat die past bij onze eet- en drinkgewoontes. Daarom krijgt u vlak voor de verjaardag van uw kind informatie van de locatie. Daarin staan ideeën voor leuke, lekkere en gezonde traktaties.

Tips & inspiratie

Voedingscentrum – Mijn kind en ik
Website – Lekker water
Ouders van Nu – Hoe fabrikanten kinderen verleiden
Amsterdam – Aanpak Gezond Gewicht
GGD – Gezond trakteren