Het uitgangspunt in de kindercampus is dat ieder kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Het stimuleren van de ontwikkeling doen we door uw kind uitdagende activiteiten en materialen aan te bieden. Zo wordt uw kind geprikkeld om te ontdekken en al spelend te leren.

Kindvolgsysteem

Door goed te kijken en luisteren naar uw kind, volgen we de ontwikkeling op alle ontwikkelingsgebieden. Met het kindvolgsysteem dat we daarvoor gebruiken, krijgen we zicht op de individuele ontwikkelingsbehoeften. Het aanbod van activiteiten en materialen en de begeleiding stemmen we daar vervolgens af. Zo zorgen we ervoor dat uw kind kan groeien.

Kinderen die opvallen

Omdat we goed naar kinderen kijken en luisteren en de ontwikkeling volgen met een kindvolgsysteem gebeurt het wel eens dat de ontwikkeling van een kind ons opvalt. In dat geval volgen we ons zorgprotocol. Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld volgen we de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.

Uitdagend en gevarieerd thematisch aanbod

In ons aanbod van activiteiten en materialen werken we met thema’s zoals ‘ik’, kunst en circus. Daarbij variëren we in ontwikkelingsgebieden, soorten spel, maar ook in creatieve en cognitieve activiteiten. Als er digitale middelen, bijvoorbeeld iPads, aanwezig zijn, worden deze met mate ingezet en altijd als verlengstuk en verrijking van het reguliere aanbod. Soms gebruiken we ook een methode of programma.

Methodes en programma’s

Bij Impuls werken we met de volgende methodes en programma’s: