Bij Impuls krijgt uw kind alle aandacht en ruimte om te spelen, te leren en te groeien. Wat wij belangrijk vinden bij de omgang met kinderen hebben we samengevat in onze visie en pedagogische speerpunten. Iedere locatie heeft het pedagogisch beleid uitgewerkt in een eigen locatiewerkplan.

Onze visie op de omgang met kinderen

Wij sluiten aan bij de natuurlijke behoeften van kinderen. Alleen als aan deze ‘basisbehoeften’ is voldaan, kan een kind zich goed ontwikkelen. Dan gaat het om relatie, competentie en autonomie.

 • Relatie: ‘ik voel me veilig en welkom’
  Kinderen willen zich geaccepteerd voelen, erbij horen, het gevoel hebben welkom te zijn en zich veilig voelen. Daarom zorgen wij voor een klimaat waarin dat gebeurt.
 • Competentie: ‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’
  Vertrouwen hebben en krijgen in het eigen kunnen. Om dit te bereiken zorgen we er voor dat kinderen succeservaringen kunnen opdoen, waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en verder kunnen groeien.
 • Autonomie: ‘ik mag ontdekken en heb daarbij plezier’
  Kinderen willen zoveel mogelijk dingen zélf kunnen doen en zelf kunnen beslissen. Daarom bieden we hen veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning.

Pedagogische speerpunten

 • Veiligheid, welbevinden en betrokkenheid staan voorop
 • Respect voor (de eigenheid van) het kind
 • Gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen en actief leren
 • Breed, ontwikkelingsgericht aanbod
 • Spelend leren is de hoeksteen van het aanbod
 • Uitdagend en gevarieerd aanbod
 • Kansen grijpen en creëren, ook tijdens alledaagse handelingen
 • Niet het resultaat, maar het proces van ontdekken en ontwikkeling staat voorop
 • Positief opvoeden is ons uitgangspunt

Samenwerking rondom het kind

Met ouders en het basisonderwijs werken we nauw samen. Zo kunnen we uw kind het beste aanbieden. Indien nodig werken we ook met externe partners in de zorg samen.

Meer informatie

Pedagogisch beleid algemeen
Pedagogisch beleidskader
Wenbeleid
Vierogenbeleid