Positief opvoeden stimuleert gewenst gedrag bij kinderen en is een van de pedagogische speerpunten.

Wat betekent dit voor uw kind?

Positief opvoeden betekent dat we heel bewust de nadruk leggen op wat uw kind goed doet en onverhoopt ongewenst gedrag ombuigen. Zo leert uw kind op een prettige manier wat wel en niet wenselijk is. De kern van positief opvoeden is:

  • kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, waarin ze ongestoord kunnen ontdekken;
  • kinderen leren door positieve ondersteuning, complimenten en aanmoediging;
  • werken met duidelijke regels, heldere instructies en snelle reacties bij onverhoopt ongewenst gedrag;
  • realistische verwachtingen hebben van kinderen.