Net als kinderen zijn onze medewerkers nooit klaar met leren. Er komen steeds nieuwe wetenschappelijke inzichten beschikbaar over de ontwikkeling van jonge kinderen. We spannen ons in om die inzichten te vertalen naar ons werk met de kinderen. Ook willen we aanstormende talenten de kans geven om bij ons stage te lopen.

Coaches op de werkvloer

Sinds 2012 werkt Impuls met coaches op de werkvloer, als een van de eerste organisaties in Nederland . Deze coaches ondersteunen onze medewerkers in het werken met kinderen en ouders. Gezamenlijk werken pedagogisch medewerkers, oudercontactmedewerkers en coaches op een planmatige en gestructureerde manier aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit. Daarbij maken ze onder andere gebruik van de door Impuls ontwikkelde kijkwijzer, de ‘KwaliteitsImpuls’.

Impuls trainers

Voor de meest gebruikte programma’s (Kaleidoscoop, Piramide, Puk & Ko en Startblokken) hebben wij trainers opgeleid. Deze trainers kunnen onze medewerkers trainen en bijscholen in de programma’s. Ze geven ook trainingen voor pedagogisch medewerkers van andere organisaties.

Opleiding en stage

We leveren graag een actieve bijdrage aan de scholing van toekomstige beroepskrachten. Daarom bieden we stageplaatsen aan voor mbo’ers en hbo’ers. De begeleiding van stagiaires nemen we heel serieus. Iedere stagiair(e) wordt begeleid door onze praktijkopleider en heeft daarnaast een eigen werkbegeleider (collega pedagogisch medewerker). Zo hebben we veel invloed op het leerproces en de werkhouding. Impuls is een erkend leerbedrijf van SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Samenwerking met opleidingen

Impuls heeft het convenant kinderopvang en onderwijs ondertekend. Dit convenant beschrijft de samenwerkingsafspraken tussen de aanbieders van kinderopvang in Amsterdam en de ROC s.
De afspraken hebben tot doel de opleidingen voor aankomend personeel in de kinderopvang te optimaliseren en af te stemmen op de vraag en ontwikkelingen in de lokale branche. De Gemeente Amsterdam ondersteunt en faciliteert de afspraken uit dit convenant.

Overige kennisnetwerken

We nemen deel aan allerlei kennisnetwerken. Wilt u daar meer over weten, kijk dan op de pagina kennisnetwerken.