Net als kinderen leren we meer als we samenwerken. Daarom zoeken we actief het contact en de samenwerking met externe partners om onze kwaliteit nog verder te verbeteren.

Lectoraat het Jonge Kind van de iPabo

Impuls is vanaf de start actief betrokken bij het lectoraat het Jonge Kind van de iPabo. Zo is een medewerker van Impuls lid van het lectoraat. Verschillende onderzoeken hebben al aanknopingspunten opgeleverd voor verdere professionalisering van onze medewerkers.

Het Speleon

Het Speleon is onderdeel van het lectoraat het Jonge Kind van de iPabo. Speleon staat voor Spelen, Leren en Ontdekken. De ruimte, ingericht als ‘speel- en onderzoekstuin’, is uniek in Nederland. Zowel voor medewerkers als voor kinderen is er heel veel te ontdekken. Regelmatig brengen pedagogisch medewerkers van Impuls een bezoek aan het Speleon om inspiratie op te doen voor de inrichting van hun groepsruimte en het spel op de groep.

Hogeschool van Amsterdam

Vanaf 2016 is onze samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op het gebied van gezonde leefstijl vastgelegd in een convenant. Impuls en de HvA gaan de komende jaren intensief samenwerken om te onderzoeken wat het beste eet- en beweegpatroon is voor kinderen.