Ieder kinderdagverblijf en BSO is volgens de wet Kinderopvang verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders en behartigt de belangen van de ouders en kinderen van kinderdagverblijf De Groeijungle.

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler in de Wet Kinderopvang. Zowel ouders als kinderdagverblijfhouders vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren). De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Adviesrecht
Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over:

  • het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
  • het pedagogisch beleidsplan;
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard;
  • de klachtenregeling;
  • prijswijzigingen;
  • de wijze van uitvoering van het beleid met betrekking tot inzet van personeel;
  • de openingstijden.

Belangen behartigen
Om uw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft ook Kinderdagverblijf en BSO De Groeijungle een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen. Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf en de BSO. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert een paar keer per jaar overleg met de wijkmanager, Marion Kronenburg.

Meer informatie
Voor meer informatie over de oudercommissie kunt u terecht bij een van de leden. Persoonlijke informatie over ons kunt u vinden op het bord in de centrale hal, tegenover het bord met het menu en overige informatie. U kunt ons altijd contacten met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk uw belangen en die van uw kind kunnen waarborgen. U kunt ons e-mailen op odc.kdvgroeijungle@gmail.com of een briefje in ons postvakje leggen. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren.

Meepraten over en verbeteren van de opvang van de eigen kinderen en de kinderen van de andere ouders is belangrijk. Een goede kinderopvang vormt een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind!