Kindercampus voor de hele buurt met kinderdagverblijf, voorschool en bso

  • Kinderdagverblijf, voorschool en BSO in hetzelfde gebouw
  • Voorschool en kinderdagverblijf zijn de beste voorbereiding op de basisschool
  • Vanuit het kinderdagverblijf en de voorschool voorrang op de basisschool El Kadisia
  • Leuke en leerzame activiteiten (ontwikkelingsgericht werken)
  • Samen spelen en samen leren met andere peuters uit de buurt (vriendjes maken)
  • Ieder kind heeft zijn eigen tempo en zijn eigen manier
  • Brede ontwikkeling met veel aandacht voor de Nederlandse taal
  • Deskundige pedagogisch medewerkers (stabiel team met mbo- en hbo-medewerkers)