Kindercampus met kinderdagverblijf, voorschool, basisschool en bso

  • Oase van rust met plantsoen, midden in de stad
  • Parkeren voor de deur
  • Ruime babygroepen en speciale babytuin
  • Eigen gymzaal
  • Logopedie in het pand
  • Vast team van ervaren professionals
  • 2 x per week warm eten op het dagverblijf
  • Rustige kolf- en voedingsruimte
  • Nauwe samenwerking met de basisschool

BSO Het Groeiparadijs is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar van de Bos en Lommerschool, de Tijl Uilenspiegelschool, de Multatulischool, de Wiltzangh, El Amien en de Boomgaard.