In 1970 hield de gemeente Amsterdam een inspraakprocedure in de buurt van het Rembrandtpark om ideeën op te doen voor de bestemming van diverse stukken grond. De bestemming moest nadrukkelijk ten goede komen aan de jeugd.

Het wijkcentrum Slotervaart had een bemiddelende rol tussen de gemeente en de buurt. Er werd in eerste aanleg besloten voor een kinderboerderij een een openbare speelplek. Naar aanleiding van een tv-programma over Deense bouwspeelplaatsen heeft het wijkcentrum het plan opgevat om het resterende stuk grond te gaan gebruiken voor een bouwspeelplaats. Nadat de contouren van het project zijn vastgesteld is de bouwspeelplaats overgedragen aan Stichting het Anker en zijn er twee stafkrachten aangesteld. Tijdens de eerste grote schoolvakantie in 1971 opende bouwspeelplaats het Landje zijn poorten.

Het Landje is opgezet om kinderen in contact te brengen met de vier elementen: lucht, water, vuur en aarde. Kinderen moesten er vrij van betutteling in alle jeugdigheid kennis kunnen opdoen van deze elementen. Dit ideaal typeert tegenwoordig nog steeds het unieke karakter. De bouwspeelplaats is een landschap waar de jeugdigheid centraal staat. De gracht en het hek zijn hierbij de symbolische en daadwerkelijke scheidslijn tussen een wereld voor de jeugd en de reguliere wereld. Hoewel ouders uiteraard welkom zijn, mogen bezoekers boven de 14 jaar alleen een begeleidende functie vervullen en worden bemoeizuchtige en overbezorgde ouders zoveel mogelijk geweerd uit het huttendomein. Kinderen mogen er rondrennen, ruzie maken, timmeren, stoeien, vallen, zwemmen en in de modder rollen. Het avontuurlijke karakter van ’t Landje wordt gewaarborgd door de afwezigheid van regels omtrent de bewegingsvrijheid. De beperkte hoeveelheid regels is een doelbewuste keuze. De tolerante houding komt zeker niet voort uit onverschilligheid. Er wordt van de kinderen een bepaalde omgangsvorm gevraagd die past in een tolerante samenleving.

Amsterdam kent vele reorganisaties van stadsdelen en welzijnsorganisaties. De afgelopen 20 jaar is de bouwspeelplaats een werkeenheid van Stichting Impuls, een grote welzijnsorganisatie in Nieuw West. Daarvoor was het Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, Stichting Nieuw West en Stichting Anker.