Bouwspeelplaats Het Landje wil zo lang mogelijk open zijn voor zo veel mogelijk kinderen. Daarom zijn we zo blij met de Vrienden van Het Landje. Ook eenmalige, vrijwillige bijdragen zijn welkom.

Vrienden van Het Landje

Dit is een groep bewoners die zich inzet voor vernieuwing van Het Landje. Dat doen ze al sinds 2014 . De Vrienden zijn ouders van kinderen die Het Landje bezoeken, buurtbewoners en een aantal leden die gedurende hun opleiding met of op Het Landje hebben gewerkt. De Vrienden van Het Landje werken nauw samen met Impuls.

ik doe een vrijwillige bijdrage