Het is belangrijk om voortdurend toezicht te houden op de kwaliteit van kinderopvanglocaties. Gelukkig is dat in Nederland goed geregeld. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) voert onafhankelijk toezicht uit en rapporteert aan de gemeente.  De gemeente is eindverantwoordelijk voor zowel toezicht op als handhaving van de kwaliteit.

Alle inspectierapporten zijn openbaar. U kunt ze raadplegen via het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Op deze pagina staat een link naar de inspectierapporten van BSO Impuls – Tijl Uilenspiegel. Aan het eind van de rapporten staat onze persoonlijke toelichting.

>> bekijk de inspectierapporten