Let op: Deze antwoorden zijn gebaseerd op de meest recente informatie die we hebben van de gemeente Amsterdam. Aan de antwoorden kunt u geen rechten ontlenen.

Wat verandert er in 2018 in de peutervoorzieningen?

In 2018 gaat er een nieuwe wet in, die geldt voor peuteropvang op voorscholen en op kinderdagverblijven. De eisen voor kwaliteit wordt overal hetzelfde. Alle ouders betalen een bijdrage die afhangt van het inkomen van het gezin.

Wat betekent dat voor de Amsterdamse peuteropvang in voorscholen en kinderdagverblijven?

Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen 40 weken per jaar naar de peuteropvang. Het gaat om 15 uur per week verspreid over minimaal 3 dagen. Peuters mogen ook meer dan 15 uur per week naar de opvang. De gemeente betaalt alleen mee aan de eerste 15 uur. Meer uren betaalt u helemaal zelf. Misschien kunt u daar kinderopvangtoeslag voor krijgen.

Blijft de voorschool?

Ja, de voorschool blijft. Het gaat wel anders heten. In de Wet harmonisatie heet het voortaan ‘peuteropvang’. Uw kind krijgt daar nog steeds de speelse en leerzame activiteiten die u gewend bent. Nu is dat 6 of 12 uur per week, maar dat wordt dus 15 uur per week. U kunt zelf de locatie kiezen waar u uw kind wil brengen. Dit kan in een kinderdagverblijf zijn of in de huidige voorschool.

Hoe zit dat met die bijdrage die afhangt van het inkomen van het gezin?

Sommige ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Die moeten dat dan ook aanvragen. Niet alleen voor kinderdagverblijven maar ook voor voorscholen.
Andere ouders hebben geen recht kinderopvangtoeslag. Die kunnen gebruikmaken van subsidie van de gemeente. Ook die ouders moeten een eigen bijdrage betalen.

Hoe weet ik of ik kinderopvangtoeslag moet aanvragen?

Als u (beiden) werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of verplicht een inburgeringscursus volgt, hebt u recht op de kinderopvangtoeslag. Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl. De helpdesk van Impuls kan u verder helpen.

Hoe weet ik of ik onder de subsidieregeling van de gemeente Amsterdam val?

Als u geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag en uw kind is 2,5 jaar oud, dan geeft de gemeente een subsidie voor maximaal 15 uur per week. U betaalt dan zelf een ouderbijdrage aan Impuls. Meer informatie daarover komt na de zomer.

Hoeveel is de ouderbijdrage?

De landelijke overheid en de gemeente Amsterdam bepalen dat. Na de zomer wordt dit duidelijk.
De gemeente gaat iets extra’s doen voor:

  • Ouders met de laagste inkomens
  • Ouders van kinderen met een voorschoolindicatie van het Kind- en Ouderteam

Zodra er meer bekend is, laten we dat aan u weten.

Wat gebeurt er als ik de eigen bijdrage niet kan betalen?

Voor ouders met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om een eigen bijdrage te betalen. De gemeente Amsterdam wil er alles aan doen om die ouders te helpen en te zorgen dat hun peuter toch naar de opvang kan. Hoe dat er uit gaat zien, wordt na de zomer bekend.

Moet voor alle kinderen betaald worden vanaf 1 januari 2018?

Nee, de gemeente maakt twee uitzonderingen:

  • U hoeft niets te betalen als uw kind met de voorschool begon vóór 1 februari 2017 en een voorschoolindicatie heeft. En toch kan uw kind per 1 januari voor 15 uur per week naar de peuteropvang, ook zonder bijbetalen.
  • U hoeft niets te betalen als uw kind geen voorschoolindicatie heeft, maar u woont in een focuswijk. Als uw kind aan de voorschool begon vóór 1 februari 2017 en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag, mag uw kind ook na 1 januari gratis naar de peuteropvang.

Welke voorscholen van Impuls zitten in de focuswijken?

De voorscholen Bos en Lommer, El Amien II, Henricus, Slotermeer, Al Wafa, Immanuel, Burgemeester de Vlugt, Noordmans, Frummel, Koggeschip, Goeman Borgesius, Groeikasteel (incl. Robbedoezen), Groeijungle, Troelstra, Timotheus en kinderdagverblijf Groeijungle.

Kan Impuls mij helpen met wat voor mij geldt?

Het kan best moeilijk zijn om uit te zoeken waar u recht op hebt. Impuls kan daarbij helpen. Wij doen dit al jaren voor ouders van de kinderdagverblijven.
Als de gemeente Amsterdam vaststelt wat ouders moeten gaan bijdragen, kunt u samen met de helpdesk van Impuls een berekening maken van uw kosten voor de peuteropvang.

Blijft het voorschoolprogramma hetzelfde?

Ja. Impuls blijft werken met een speciaal programma (VVE). De ontwikkeling van uw kind wordt spelenderwijs gestimuleerd met aandacht voor bijvoorbeeld taal, (voor)lezen, bewegen, spel, vriendjes maken. Alle peuters kunnen hiervan in ieder geval 40 weken, 15 uur per week gebruik van maken.

Werkt Impuls op alle peuteropvang met een voorschoolprogramma?

Ja. Bij Impuls werken we op dit moment al in alle peutergroepen met een voorschoolprogramma, en dat blijft ook in 2018 zo.

Worden de groepen groter?

De groepen blijven gelijk aan nu maximaal 16 kinderen. Het aantal opvang uren wordt wel groter: voor alle kinderen 15 uur per week, verdeeld over 3 dagen.

Worden de dagen en dagdelen nu anders?

Ja. Het is nu 6 of 12 uur. En dat wordt 15 uur per week. Dagen en dagdelen gaan dus veranderen. We bekijken per locatie van Impuls wat het beste past. We houden ook rekening met wat ouders nodig hebben. Na de zomer wordt hierover meer duidelijk.

Als alle peuters 15 uur mogen komen, blijft de indicatie van het Ouder- en Kindteam dan bestaan?

Ja, de indicatie blijft bestaan. Daarbij wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouders (tot en met mbo-3 niveau) en naar de taalomgeving thuis. Kinderen met een indicatie komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten.

Verandert de samenstelling van de groepen?

Ja, omdat de peutervoorziening in 2018 voor alle kinderen hetzelfde wordt, verandert de samenstelling van de groepen. Er kunnen bijvoorbeeld gemengde groepen ontstaan van kinderen die de hele dag komen en kinderen die een halve dag komen. Impuls heeft hier al een aantal jaren goede ervaring mee opgedaan in de peuterscholen.