Uw kind willen we graag het ‘dichtbij thuis’ gevoel geven. Daarom betrekken we u bij wat er op onze locaties gebeurt. Vertrouwen tussen ouders en pedagogisch medewerkers is onmisbaar. Want alleen samen met u kunnen we uw pedagogisch partner zijn in de opvoeding en ontwikkeling van uw kind. Overdracht van informatie is hierbij essentieel en bevordert het welbevinden van uw kind.

We hebben daarvoor de volgende momenten:

  • Tijdens de dagelijkse contacten informeren we u niet alleen over belangrijke gebeurtenissen, maar ook over de verzorging, de belevenissen en hoe het met uw kind gaat. Daarin betrekken we uw kind ook zoveel mogelijk. Aan u vragen we hoe het thuis met uw kind gaat en creëren op die manier een sfeer van uitwisseling.
  • Twee keer per jaar (of vaker indien nodig) wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van uw kind.
  • Regelmatig zijn er ouderbijeenkomsten over interessante onderwerpen.
  • Op veel locaties maken we gebruik van de Impuls app om u te informeren.